Werken met een vast team

Rhenam Wonen is één van de woningcorporaties. Gerdo ter Burg, projectleider bij Rhenam Wonen, vertelt er over: ,,Het plaatsen van zonnepanelen is onderdeel van de totale verduurzaming van ons woningaanbod. Op advies van Atriensis, dat ons en meerdere corporaties ondersteund bij allerlei vraagstukken op het gebied van energie en verduurzaming, zijn we in 2018 bij Tenten Solar uitgekomen. De samenwerking verloopt naar volle tevredenheid.” En dat is het, een echte samenwerking.

,,We hebben persoonlijk contact, werken met een ‘vast’ team, waardoor de lijntjes kort zijn en bespreken ieder jaar samen de complexen om te bepalen welk aantal panelen geplaatst kunnen worden. Tenten Solar zorgt voor maatwerk.”

Gerdo ter Burg, Rhenam Wonen.

Bram Reukers van Tenten Solar onderschrijft dat: ,,Onze visie is dat we toonaangevend willen zijn in advies, levering, installatie én nazorg op het gebied van zonne-energiesystemen. We hechten er veel waarde aan om samen met de corporatie een project specifiek plan van aanpak op te stellen. We werken met een team van 10 ervaren projectplanners op de afdeling WOCO om een optimale afstemming tussen de woningcorporatie, haar huurders, de uitvoerders en onszelf te waarborgen. Doordat we met ruim 30 uitvoerende solarpartners werken, hebben we landelijke dekking en kunnen we inderdaad vaste teams samenstellen voor een woningcorporatie. We zijn bijna collega’s.”

Verduurzamen van het woningaanbod

Tenten Solar realiseert enerzijds projectmatige complexen (nieuwbouw en renovatie), anderzijds verduurzaamt het voor diverse woningcorporaties het hele bezit. Bram Reukers: ,,In samenwerking met de corporaties verduurzamen we 4.000 tot 5.000 huurwoningen per jaar.” Rhenam Wonen bezit ca. 2.800 wooneenheden, waarvan er zo’n 1.000 voorzien zijn van zonnepanelen van Tenten Solar. Ieder jaar wordt dit uitgebreid om aan de doelstelling om gemiddeld energielabel B te hebben over alle eenheden te kunnen behalen.

,,Bij de realisatie van PV-projecten streven wij, naast de duurzame samenwerking met een corporatie, naar een zo laag mogelijke Total Cost of Ownership. Dit betekent dat we de gebruiks-, verbruiks- en onderhoudskosten zo laag mogelijk willen houden. Daarbij streven we naar het hoogste niveau op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. We voldoen aan de vereisten van de InstallQ-erkenning, beschikken over de ISO 9001-, ISO 14001-, VCA**- en FIRA-certificeringen. FIRA staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het jaarlijks verbeteren van de prestaties hierin,” aldus Bram Reukers

Laten we samenwerken

Vertel ons meer over je plannen, dan maken we er een gedeelde missie van.