Groot voordeel voor woningcorporaties zoals Woonservice IJsselland is dat Vivax projecten uitvoert met regionale ketenpartners, samenwerkers die dezelfde waarden kennen. Met de jarenlange ervaring in het werken voor en met woningcorporaties, een garantie voor een zo effectief mogelijk bouwproces waarin de woningcorporatie volledig ontzorgd wordt.

Ketenpartner voor de realisatie van de zonnestroominstallaties is Tenten Solar. “Ze zijn sterk in het ontwikkeltraject en hebben affiniteit met woningcorporaties,” geeft Marcel aan.
Bram Reukers van Tenten Solar bevestigt dit: “We kennen een gespecialiseerde afdeling voor Woningcorporaties. We ontwikkelen een legplan gebaseerd op de unieke situatie, waarbij we ook adviseren in het type panelen en omvormer. In de uitvoer schakelen we rechtstreeks met het bouwbedrijf. Omdat we als ketenpartner vaker samenwerken zijn de lijntjes kort.”  Ook heeft Tenten Solar de scope 12 keuring verzorgd, die vereist is vanuit de woningverzekeraar.

De ketenpartners ontzorgen de woningcorporatie volledig. Dit houdt in dat ook nazorg wordt geleverd. Tenten Solar voorziet de woningcorporatie en de uiteindelijke bewoners van een instructie over monitoring van de installatie via een app. Service en onderhoud wordt geleverd indien dit nodig is.

Wil je als woningcorporatie ook profiteren van deze ketensamenwerking. Kijk eens op de website van Vivax Housing of neem contact op met de afdeling Woningcorporaties van Tenten Solar.