Om ontwikkelingen het hoofd te bieden is een kerngroep binnen Trebbe opgericht. Binnen dit team worden vernieuwingen en innovaties onderzocht en waar mogelijk en nodig co-makers aangehaakt.  Co-makers zijn samenwerkingspartners van Trebbe. “In de kerngroep brengen zij nieuwe ideeën in, die we vervolgens samen uitwerken. Zo zijn onze opdrachtgevers ervan verzekerd dat de meest optimale technologieën worden toegepast,” geeft René aan.

Tenten Solar is co-maker op het gebied van zonnepanelen. Zij leveren de pv-installaties en delen kennis over de nieuwste ontwikkelingen. Ook over verwante producten zoals thuisbatterijen. De samenwerking is tot stand gekomen, na een selectieprocedure. René legt uit: “We zochten een familiair bedrijf. Dat past bij ons. Uiteraard is gekeken naar solvabiliteit en factoren als cultuur, veiligheid, duurzaamheid en professionaliteit zijn doorslaggevend geweest. Daarna is pas naar prijs gekeken.” Met Tenten Solar is in 2023 is een co-makerovereenkomst met een looptijd van 4 jaar getekend.

“De klik is er. Tenten Solar is net als wij oplossingsgericht en denkt op dezelfde manier. Ze hebben kennis van bouwprocessen, veiligheid is een kernwaarde en afspraken worden nagekomen.” Of alles goed gaat? “Niet alles. Je moet altijd even wennen, maar dan gaan we met elkaar in gesprek en komen we er samen uit.”

Het voortraject in het bouwproces is belangrijk. De zonnepaneleninstallaties worden niet op bestaande daken geplaatst, maar op nieuw te bouwen woningen. Hier komt de kennis van bouwprocessen bij Tenten Solar van pas: “We adviseren al tijdens de tekenfase,” vertelt Tim van Egmond van Tenten Solar. “Bij een project in Veenendaal hebben we samen met het constructiebedrijf een maatwerk hellend frame voor zonnepanelen boven een plat dak gecreëerd, zodat de benodigde installaties op het platte dak konden worden geplaatst en we tóch aan de energievraag kunnen voldoen. Dat is wat ons betreft co-maken” René vult aan: “Zo is Tenten Solar nog 2 à 3 keer op het juiste moment tijdens het bouwproces aanwezig. De communicatie loopt vlot, zo weten de dakleverancier en onze projectmanager precies wanneer de zonnepanelen geplaatst worden.”

Lees meer over de werkwijze tussen aannemers en Tenten Solar of neem contact op.