Het grootste gedeelte van de zonnepanelen installaties in Nederland wordt geïnstalleerd op daken. Een ander alternatief is bijvoorbeeld een zonnepanelen installatie in een open veld opstelling. Het dak biedt meestal voldoende ruimte en mits de ligging van het dak goed is (de meest optimale opstelling is op het zuiden), is het dak een uitermate geschikte plek voor het plaatsen van zonnepanelen. Op welke daken kunnen zonnepanelen geïnstalleerd worden? Onderstaand een overzicht.

Voldoende ruimte op het dak

Zonnepanelen kunnen zowel op een plat dak als op een schuin dak geplaatst worden. Een belangrijke voorwaarde is wel dat er minimaal 6m2 dakoppervlak beschikbaar is om de panelen op te plaatsen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat op de buitenste 50 cm. van het dak geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Zonnepanelen op een plat dak

Het installeren van zonnepanelen op een plat dak gebeurt regelmatig. Vrijwel altijd worden panelen op dit type dak in de lengte geplaatst, dit om te voorkomen dat de wind grip krijgt op de panelen. Een goede onderconstructie, en juiste ballast, zijn dan ook erg belangrijk. Ballast is nodig om de zonnepanelen met de onderconstructie op de juiste plek te houden.

Zonnepanelen op een plat dak leveren een zo optimaal mogelijk rendement op als ze in een hoek van 35 graden geplaatst worden. Om te voorkomen dat de panelen schaduwval veroorzaken op andere panelen, is het belangrijk dat de juiste afstand tussen de panelen wordt gehanteerd.

zonnepanelen plat dak

Zonnepanelen op een schuin dak

Zonnepanelen op een schuin dak worden door middel van een onderconstructie op het dak bevestigd. Het voordeel van zo’n onderconstructie voor zonnepanelen op een schuin dak is dat er ruimte overblijft tussen de panelen en het dak, waardoor de wind eronderdoor kan waaien, zonder grip te krijgen op de panelen, en de temperatuur van de zonnepanelen lager blijft. Ook zorgt zo’n onderconstructie voor minder kans op lekkage aan het dak, het is een solide installatie, mits uw schuine dak in goede staat verkeerd.

zonnepanelen schuin dak
Zonnepanelen op een schuin dak

Dakoppervlak optimaal benuttten

In sommige situaties kiezen wij van Tenten Solar Zonnepanelen ervoor om zonnepanelen bij een woning zowel op een schuin dak als een plat dak (bijvoorbeeld van de garage) te plaatsen. Dit om het beschikbare dakoppervlak zo optimaal mogelijk te benutten. Wilt u een advies over de plaatsing van zonnepanelen op uw dak? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Dossiers