Op dinsdag 10 oktober 2017 werd het nieuwe regeerakkoord van Rutte ||| gepresenteerd. Hiermee werd ook bekend dat de salderingsregeling al in 2020 plaats gaat maken voor de terugleversubsidie. Deze maatregel past bij het doel van de regering om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen (meer dan de Europese verplicht uit het klimaatakkoord). Deze ambitie betekent een extra CO2-reductie van 56 megatron. 1 megatron daarvan moet gerealiseerd worden voor extra zonne-energieprojecten. De nieuwe terugleversubsidie moet dit gaan stimuleren.

Wat staat er in het regeerakkoord?

In het regeerakkoord is het volgende te lezen over het verdwijnen van de salderingsregeling:

‘De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.’

Het Centraal Plan Bureau (CPB) schrijft het volgende over de salderingsregeling: ‘De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. … Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd, taakstellend voor 300 miljoen euro.’

Wat betekent de terugleversubsidie voor de consument?

De energiebelasting wordt in de toekomst steeds meer verschoven van elektriciteit naar gas, daarom heeft de solar sector de afgelopen periode al flink gelobbyd voor het invoeren van de terugleververgoeding. Wanneer de energiebelasting op elektriciteit verschuift naar gas, zou dit immers de salderingsregeling ondermijnen. Een terugleververgoeding speelt daar wel beter op in, het heeft namelijk geen last van deze verschuiving en biedt daardoor meer zekerheid voor de consument. Het is daarnaast een stimulering voor het zelf opwekken van zoveel mogelijk elektriciteit. Kortom: de terugleversubsidie levert zekerheid voor de consument en houdbaarheid van de regeling voor de overheid. De details van de regeling zijn nog niet bekend, daarover zullen we je op deze pagina de komende tijd op de hoogte houden.

(bron: Solarmagazine)