Innovatie

Vanuit een algemene aanbesteding van meerdere woningcorporaties is Tenten Solar de solarpartner geworden. ,,We werken veel met woningcorporaties, maar ook voor ons was een legplan, rekening houdend met een vegetatiedak een innovatie. We willen Nederland verduurzamen, dus we doen het graag,” aldus Astrid Kanters van Tenten Solar.

Project Brinkwal

Het project Brinkwal, een voormalig kantoorpand dat in 2012 is omgebouwd en 25 wooneenheden herbergt, is het tweede project waarin Jutphaas Wonen zonnepanelen én een vegetatiedak heeft laten monteren. ,,Uit het eerste project hebben we geleerd dat we de verschillende partners in een vroeg stadium aan tafel moesten zetten. Er heerst een gezond spanningsveld tussen leveranciers. Allen kijken naar de gewichtsbelasting, hebben een legplan en een kabelverloop op het dak en dienen dus rekening te houden met elkaars installatie en volgorde van werken. Dat is niet iedereen gewend.

Efficiënte samenwerking

We hebben nog voordat de definitieve opdracht was vergeven een coördinatiegesprek belegd tussen alle betrokken partijen,” zegt Martin de Rooij van Jutphaas Wonen. Hierbij was ook Tenten Solar aanwezig. ,,Een fijne manier van werken waar we graag tijd voor vrij maken. Het gaat ons om een efficiënte samenwerking dat voordelen oplevert voor de woningcorporatie en haar huurders. Dat is op deze wijze geborgd,” geeft Astrid Kanters aan. Deze flexibiliteit past bij Tenten Solar als solarpartner.

,,Elk project en elke woningcorporatie is anders. We schrijven altijd een project specifiek plan van aanpak, afgestemd op de situatie en de wensen van de klant. Dit coördinatiegesprek is daar onderdeel van geweest.”

Astrid Kanters, Tenten Solar.

Duurzame relaties

Die aanpak resulteert erin dat Tenten Solar veel met woningcorporaties samenwerkt. Ook Jutphaas Wonen zet in op een duurzame relatie. ,,We hebben een samenwerkingscontract gesloten met Tenten Solar, dus ook bij een volgend project gaan we samenwerken. Onze planmatige onderhoudsbegroting is leidend voor welk project dat gaat worden. Zodra er plannen zijn voor onderhoud, bekijken we direct waarop we verder kunnen verduurzamen en bij kunnen dragen aan klimaatadaptatie. Project Brinkwal was het eerste ‘geïntegreerde’ project met Tenten Solar, maar we hebben al meer wooneenheden waarop Tenten Solar zonnepaneleninstallaties heeft geplaatst. We kennen elkaar, waardoor de lijntjes kort zijn. Dat werkt prettig,” vertelt Martin de Rooij.

We betalen de aanschaf volledig

Astrid Kanters knikt instemmend: ,,We werken graag met Jutphaas Wonen. Het investeert echt in verduurzaming en klimaatadaptie. Ze geven de aanschaf van zonnepanelen zelfs weg aan de huurder.” Martin de Rooij vult aan. ,,We betalen de aanschaf volledig. Ook dit werkt zeer efficiënt. De huurder hoeft geen toestemming te verlenen, waardoor we zeer snel kunnen beslissen en schakelen.” En daar profiteert de huurder weer van in de portemonnee.

Laten we samenwerken

Wil je jouw wooneenheden ook verder verduurzamen en overweeg je zonnepanelen met of zonder vegetatiedak?
Informeer bij het team Woningcorporaties van Tenten Solar en zij stellen samen met jou een project specifiek plan van aanpak op.